OREEC-nettverket er i god vekst. Planleggingen av nye partnerskapsaktiviteter i det kommende året er i god gjenge, med mye spennende i vente!

– Vi kjører på og bygger organisasjonen videre, sier OREEC-direktøren Mali Hole Skogen.
Hun nevner spesielt «Grønn Innkjøpsarena» som en spennende nyhet som vil bli lansert på vårparten.
Green Visits skal bygges ut videre for å kunne gi et enda bedre tilbud til internasjonale virksomheter som er på jakt etter grønne løsninger. Osloregionen har et stort potensial for grønne næringer.

Mer business
Grønn Kapital, som OREEC har bygget opp gjennom de to siste årene, har gitt oss mye kunnskap om hva som skal til for at privat kapital vil gå inn i grønne bedrifter.
– I 2018 vil vi – i samarbeid med internasjonale aktører – bruke denne erfaringen til å bygge en forretningsmodell for et investorforum for grønne investeringer i hovedstadsregionen, forteller OREEC-direktøren.
Solenergiklyngen vokser og omfatter nå 85 prosent av solenergiaktørene i Norge. I 2018 vil klyngen i enda sterkere grad rette seg mot internasjonal næringsutvikling. Partnerskapet skal blant annet etablere konsortier som kan gjøre en god jobb i det afrikanske markedet.
Hydrogenbransjen er også i sterk vekst. OREEC samarbeider tett med Norsk Hydrogenforum som i 2018 vil bygge en sterkere transport- og næringsplattform. I tillegg til den maritime satsingen vil nye industriprosesser og arbeidet for å få etablert en robust infrastruktur for hydrogenbiler bli trappet opp.

Høydepunkter og forventninger
– OREEC har styrket partnerfordelene, og det han bidratt til en rekordstor oppslutning om nettverket. I løpet av året fikk OREEC 22 nye partnere, forteller Hole Skogen.
OREECs årskonferanse var også svært godt besøkt, med nærmere 150 deltakere.

– Vi tar mål av oss å få på plass en ny strategi i løpet av året. Det er allerede satt ned et strategiutvalg. Den nye strategien vil bli presentert på OREECs årskonferansen 4. mai, forteller Mali Hole Skogen.
Hun er også opptatt av å videreføre arbeidet med å styrke og utvikle partnerskapet, utvikle nye samarbeid og partnerskap – og styrke grunnfinansieringen.