Et nytt Interreg prosjekt skal bidra til vekst og innovasjon basert på råvarer fra skogen for å imøtekomme behovet for nye biomaterialer og fornybar energi. Det ligger et stort ubrukt potensiale i biologiske ressurser fra skognæringen som kan brukes på en smartere og mer effektiv måte i regionene Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Värmland og Dalarna. Prosjektet finansieres av Interreg Sverige-Norge med et total budsjett på 35 millioner kroner og skal pågå i tre år.

Formålet er å gjøre hele området til en ledende region for innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen, slik at både næringsliv og offentlige aktører kan imøtekomme behovet for nye biomaterialer og fornybar energi. Den internasjonale konkurransekraften skal økes, samt gi vekst og nye markeder for små og mellomstore bedrifter. Regionen skal bli internasjonalt kjent og profilert som en offensiv utviklingsaktør for bioøkonomi. Prosjektet vil bidra til å nå klimamål både regionalt og nasjonalt.

OREEC er med i prosjektet, som skal drives i samarbeid med fylkeskommunene i Østfold, Hedmark og Oppland, Region Dalarna, Region Värmland, Säffle kommun, næringsklyngen Paper Province og de norske næringslivsaktørene Kjeller Innovasjon AS, i4plastic ved SINTEF, Stiftelsen Vitenparken Campus Ås, Magnor næringshage AS, Den norske emballasjeforening, Gausdal Bruvoll SA, Tretorget AS og Pan innovasjon AS. Prosjekteierne er på norsk side Akershus fylkeskommune, mens på svensk side er det Region Värmland.

«OREEC kommer til å jobbe tett med Akershus fylkeskommune, men vil også bruke prosjektet til å trekke på kompetanser fra andre nettverk, prosjekter og partnerskap. Skog er på flere måter nytt for oss, men vi kjenner regionen godt etter mange perioder med prosjektsamarbeider om grønn næringsutvikling i dette Interreg-programmet» sier prosjektleder Marianne Reime. «Dette prosjektet blir spennende å se i sammenheng med våre øvrige aktiviteter og kompetanser», sier hun videre.

Noe av bakgrunnen for prosjektet er at vekstmuligheter skapes gjennom samarbeid mellom selskaper fra ulike bransjer. Det vil gis hjelp til vekstprogrammer i industrien og det vil bli nye markedsmuligheter ved et tett samarbeid med regionale myndigheter. Prosjektet vil vise veien for en bærekraftig fremtid gjennom en bioøkonomisk omstilling.

Prosjektet skal gi støtte til analyser, strategier, testsentre og vekstprogrammer. Aktørene vil få støtte gjennom å drive nettverk, og å koble sammen forskere fra ulike miljøer med næringslivet. Prosjektet skal også støtte arbeidet med å øke innkjøpskompetansen hos offentlige aktører. Her handler det om å erstatte fossilbaserte produkter og tjenester med nye alternativ basert på biomasse fra skogen.

Totalbudsjettet er 35 millioner kroner hvorav den norske delen av budsjettet er 15,5 millioner kroner, av disse er det bevilget 5,44 millioner kroner fra Interreg Sverige-Norge 2014-2020.

Kontaktperson

Monika Svanberg

Avdeling næring

Akershus fylkeskommune

(+47) 220 55 000

monika.svanberg@afk.no

Kontaktperson i OREEC

Marianne Reime

(+47) 917 21 176