Småkraftforeningas Knut Olav Tveit  har signert en treårig avtale med NVE om forskning og utvikling av hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Avtalen har en ramme på 450.000 kroner over tre år.

Øystein Grundt som leder NVEs seksjon for småkraftverk, sier han gleder seg til å se resultatene som kommer ut av prosjektet. Han håper dette kan føre til konkrete resultater som kan komme til nytte for småkrafteiere.
Det første NVE-betalte FoU-prosjektet til Småkraftforeninga er knyttet til kraftverket Rotnes Bruk, i Nittedal, forteller daglig leder i foreninga, Knut Olav Tveit.
– Gjennom VRI-ordningen har vi fått laget en første studie i Nittedal. Nå vil vi sluttføre dette prosjektet, slik at kraftverkseieren får et helt konkret beslutningsgrunnlag han kan gå videre med, sier Tveit.
Foreningen håper NVE-støtten vil gjøre det mulig å realisere ytterligere to spennende prosjekter.

Lønn for strevet
VRI (Virkemidler for Regional innovasjon i Oslo-Akershus) finansierte den første studien, som ble utløst av et samarbeid mellom Småkraftforeninga, IFE og OREEC. IFE er også ansvarlig for den faglige gjennomføringen av det nye prosjektet i Nittedal.
Prosjektleder Kristian E. Vik, som er OREECs hydrogenekspert og generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, synes det er strålende at VRI-kartleggingen nå blir ført videre gjennom et NVE-finansiert prosjekt.
– Det er en stor milepæl og et svært viktig signal at NVE nå har tatt steget inn hydrogensatsingen i Norge, som de siste årene har blitt løftet fram av mange spennende forprosjekter rundt omkring i det ganske land. Det er et enormt potensiale i etablering av lokale og regionale hydrogenproduksjonsanlegg, med ringvirkninger til nullutslipps transport, energieffektivisering og innsatsfaktor til råvareproduksjon i mange forskjellige typer industrier. Dette er bare starten på et stort og grønt industrielt paradigmeskifte, sier Vik.

Småkraft-foredling
– Vi har lenge ønsket å legge til rette for lokal hydrogenproduksjon ute ved det enkelte småkraftverk, sier Knut Olav Tveit.
Han betrakter hydrogen som en viktig energibærer i det grønne skiftet, særlig knyttet til elektrifisering av transportsektoren.
– Norges vassdrags- og energidirektorat synes også at dette er spennende. NVE vil samarbeide med Småkraftforeninga om å se på mulighetene for å kombinere småkraftverk med fremstilling og bruk av hydrogen, forteller Tveit.